“Büyümenin kaynağı sınai üretim değil iç tüketim”

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2023 yılının 4’üncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 4’lük büyüme rakamını değerlendirdi. Büyümeye sinai üretimin değil, özellikle canlı iç talebin kaynaklık ettiğinin görüldüğünü belirten Ardıç, “Sanayi sınırlı artarken, özel tüketim yüzde 12,8 arttı. Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor” dedi.

İç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif bir büyüme performansının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ardıç, Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin 4’üncü çeyrekte henüz gözlemlenmediğini belirterek, “2024’ün ilk çeyreğinde iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama öngörmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Sanayi sektörünün bir önceki çeyreğe göre sınırlı artışı dikkat çekici”

Ardıç, iktisadi faaliyet kollarına göre büyüme verilerinin inşaatta yüzde 7,8, sanayide yüzde 0,8 artış olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, “Sanayi sektörünün bir önceki çeyreğe göre sınırlı artışı dikkat çekici. Sanayi sektörü büyümesi, GSYH büyümesinin oldukça altında kalmıştır. Ürün üzerindeki vergilerin yüksek artış oranı dikkat çekicidir. Diğer taraftan bir önceki çeyreğe göre gayrisafi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payının gerilemiş olması, ekonominin üretim tarafındaki yavaşlamaya işaret ediyor” dedi.

Harcamalar bakımından değerlendirildiğinde tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe göre bir miktar arttığını, dördüncü çeyrekte ise yüksek seyrettiğini kaydeden Ardıç, “Büyümeye tüketimin ve ithalatın kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz. Net ihracatın büyümeye katkısı negatif. Bir önceki çeyreğe göre net ihracatın büyümeyi aşağıya çektiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanayiye destek büyüme hızını artırır”

Sanayi sektörüne verilecek desteğin orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH büyüme hızını arttıracağını ifade eden Ardıç, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyeceğini aktardı. Ardıç, 2024 yılı için makroekonomideki en önemli konunun enflasyon olacağını belirterek, “Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon en önemli ön şarttır” ifadelerine yer verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x